Kielirikasteinen koulutusiltapäivämme avasi näkökulmia kielikasvatukseen

Pauli ja Roosa

Kieliä kehiin! -hankkeen kielirikasteinen koulutusiltapäivä kokosi Vanhan kirjastotalon musiikkisaliin yli 60 varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen opettajaa. Päivän teemana oli kielikasvatus ja kielirikasteisen toiminnan mahdollisuudet molemmilla asteilla.

Päivä alkoi Amurin päiväkodin Vesselit-ryhmän hurmaavilla ranskankielisillä musiikkiesityksillä sekä Pyynikin koulun 7. luokan musiikkiluokan englanninkielisellä musiikkiesityksellä.

Musiikkiesitysten jälkeen olikin aika siirtyä päivän asiaan. Terhi Seinä Opetushallituksesta perehdytti meitä kielikasvatuksen käsitteeseen ja sisältöön perusopetuksen uusissa opetussuunnitelman perusteissa. Kielikasvatus ja kielet ovat jatkumo varhaiskasvatuksesta lähtien läpi perusopetuksen. Tämän asian äärelle olimme me varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen väki yhdessä kokoontuneet. Kielitietoinen opetus on kielikasvatusta; identiteettien rakentamista, ihmisiksi olemista, oppimisen tukemista. Kielen oppimisella on viestinnällinen ja tilannesidonnainen funktio oppijan yksilölliset tarpeet ja kehitysvaiheet huomioiden. Kielet toimivat välineenä globaalikasvatuksessa. Kielet ovat osa päiväkodin ja koulun arkea, jokainen opettaja on kielenopettaja omalla alallaan. Kielen opetus on osa kielikasvatusta. Oppijoissa herätetään kiinnostus kielelliseen ja kulttuuriseen monimuotoisuuteen omassa lähiympäristössä ja maailmalla. Kielikasvatuksen tulee myös kasvattaa oppijan luottamusta itseensä kielen oppijana.

Saimme kuulla myös Tampereen kaupungin kielirikasteisen hankkeen taustoista ja toiminnasta. Hanke tukee kielikasvatusta varhaiskasvatuksesta perusopetukseen ja antaa välineitä niin asteiden väliselle yhteistyölle kuin arjen kielikasvatukselle. Hankkeen yksi keskeisimmistä painopisteistä on käynnistää suunnitelmallinen ja laaja kielisuihkutoiminta, jossa hyödynnetään lapsen kielellisen herkkyyskauden mahdollisuuksia. Kevään aikana onkin jo annettu kielenopettajiksi opiskelevien voimin jo yli 100 kielisuihkua tamperelaisissa päiväkodeissa ja esiopetusryhmissä. Kesällä 2016 toteutettavaan kielirikasteiseen kesäkerhoon on ilmoittautunut yli 70 lasta. Tämän toiminnan kautta halutaan tukea ja vahvistaa myös perusopetuksen laajaa kielitarjontaa ja kieliryhmien syntymistä. Hankkeen toinen keskeinen tavoite on tukea ja antaa eväitä monialaisiin opintokokonaisuuksiin perusasteella. Hankkeen täydennyskoulutusohjelma on monipuolinen.

Kielisuihkutoimintaan osallistuneet opiskelijat Roosa Päivärinne ja Pauli Orava kertoivat kokemuksistaan kielisuihkuissa. Vastaanotto päiväkodeissa ja esiopetusryhmissä on ollut huikean innostunut. ”Kielisuihkupäivä oli eskarin kivoin päivä” – voiko palaute enää positiivisempaa olla?

Kielipedagogiikan lehtori Kati Kajander Jyväskylän yliopistosta kertoi kielirikasteista toiminnasta Jyväskylässä ja Laukaassa. Hän kertoi meille kielisuihkujen taustoista ja käytänteistä sekä niiden arvosta myös kulttuurikasvatuksen osana. Kuka tahansa monikielinen henkilö voi toimia kielisuihkuttajana. Arjen tilanteet ja leikit, laulut, pelit ym. voi ja kannattaa maustaa kielillä. Jyväskylässä on kielisuhkutoimintaa jo vuodesta 2010 alkaen joissakin toimipisteissä. Vuodesta 2015 alkaen on kaupungilla käytössään kolme päätoimista kielisuihkuopettajaa Opetus- ja kulttuuriministeriön tuen avulla. Toiminnallisia kielileirejä on Jyväskylässä ollut vuodesta 2012 alkaen. Laukaassa kielisuihkutoiminta käynnistettiin vuoden 2015 aikana.

Päivän päätteeksi mietittiin pienissä ryhmissä kielirikasteisuuden mahdollisuuksia omissa yksiköissämme. Ryhmissä kerrottiin omista kielikokemuksista ja siitä, miten kielet näkyvät omassa koulussa tai päiväkodissa. Mietimme, miten toivoisimme kielten kuuluvan ja näkyvän oman yksikön arjessa ja miten voisimme kehittää yhteistyötä kielirikasteisen toiminnan kehittämiseksi.

Aivoriihi

Koulutusiltapäivämme oli laaja paketti eri näkökulmia kielikasvatukseen. Kielikasvatus kuuluu meille kaikille, niin varhaiskasvatuksen kuin perusopetuksen opettajille. Kielikasvatus on jatkumo lähtien pienen lapsen kielellisen kiinnostuksen tukemisesta kasvaen kohti rohkean ja yritteliään kielenkäyttäjän tukemista perusopetuksen päättövaiheessa.

Koulutuspäivän diat ovat ladattavissa ja luettavissa Kielirikasteisen koulutuspäivän materiaalit -otsikon alla.

 

 

Tutustumista kieliin ja kulttuureihin kielisuihkujen kautta

Kieliä kehiin! -hankkeemme yksi keskeisistä tavoitteista on saada vieraat kielet vakiintuneeksi osaksi myös varhaiskasvatusta perusopetuksen ohella. Tutustuminen vieraisiin kieliin sekä tapoihin ja tottumuksiin eri kulttuureissa on oleellinen osa globaali- ja suvaitsevaisuuskasvatusta ja antaa lapselle myös eväitä oman kulttuuri-identiteetin kasvuun. Espanjan kielisuihku

Helmikuusta 2016 alkaen ovat päiväkodit ja esiopetusryhmät saaneet tilata omien toiveidensa mukaan kielisuihkuja ryhmilleen. Kielisuihkuja ovat pitäneet Tampereen yliopiston kielenopiskelijat. Kielisuihkuja on kahden kuukauden aikana pidetty kaikkiaan noin 110 kuudella eri kielellä. Lapset ovat päässeet maistelemaan ja kokeilemaan englannin, ruotsin, ranskan, saksan, espanjan ja venäjän kieliä tekemisen kautta; leikkimällä, laulamalla, piirtämällä, tanssimalla. Kielisuihkut ovat kirvoittaneet lapsia kertomaan omista ja oman perheensä kieli- ja kulttuurikokemuksista. Kiinnostus kielisuihkuja kohtaan on ollut suuri sekä päiväkodeissa että esiopetusryhmissä. Samaa innostuneisuutta on ollut ilo seurata varsinaisissa kielisuihkuissa. On hämmästyttävää, kuinka avoimesti lapset heittäytyvät kielten maailmaan ja kuinka nopeasti vieraan kielen sanat ja ääntäminen tarttuvat muistiin.

Kesäkuussa 2016 käynnistyy Tampereen kaupungin ensimmäinen kielirikasteinen kesäkerho. Kerhotoimintaan ilmoittautui yli 70 lasta ja kielikerho jatkaa kielisuihkujen tapaan toiminnallisen kielen oppimisen merkeissä. Kielisuihkuista tuttu kielisuihkuttajien tiimimme jatkaa myös kielten kesäkerhossa. Syksyllä kielisuihkut jatkuvat edelleen ja tavoitteena onkin laajentaa toimintaa myös perusopetuksen 1. ja 2. luokille.

Roosa                 Saksan kielisuihku

 

 

Kieliä kehiin! -hankkeen logokisa on ratkennut!

Kieliä kehiin! -hankkeen logokisaan osallistui kaikkiaan 42 työtä. Kiitos kaikille kisaamme osallistuneille! Kisan voitti Heljä Lipponen Tammelan koulusta. Onnea Heljä! Heljä sai palkinnoksi logokilpailun voitosta mm. itse suunnittelemallaan työllä varustetun mukin ja elokuvalippuja.

Tässä se nyt on – maailman ihan ensimmäinen ”Kieliä kehin!” -muki:

Muki

Teemaopinnot ruotsin kielen opetuksessa – koulutus 10.5.

Koulutus on suunnattu erityisesti ruotsin kieltä ensi syksynä 6. luokalla opettaville kielenopettajille. Tule mukaan päivittämään omaa toiminnallisten työtapojen osaamistasi ja muokkaamaan käytössäsi olevia opetusmateriaaleja uutta opetussuunnitelmaa silmällä pitäen.

Koulutukseen mahtuu mukaan 20 kielenopettajaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen on meneillään ja jatkuu 2.5. saakka. Koulutus on maksuton tamperelaisille kieltenopettajille.

Koulutuspäivän ohjelma on nähtävissä Koulutus-otsikon alla. Ilmoittadu koulutukseemme tästä: https://palvelut2.tampere.fi/e3/lomakkeet/12000/lomake.html

Välkommen!

Kieliä kehiin! -logokisa loppusuoralla

Logokisa_1

Kielirikasteisen ”Kieliä kehiin!” -hankkeemme logokisaan tuli mukavasti todella tasokkaita ja kekseliäitä kisatöitä. Suurkiitos kaikille osallistujille! Kisatyöt ovat nähtävillä myös Tampereen kaupungin varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen hallinnossa, 2. krs, Voimakatu 11 sekä hankkeemme Facebook-ryhmässä; Kieliä kehiin! Kielirikasteisuutta tamperelaisittain. Tervetuloa mukaan ryhmäämme! Jaamme ryhmässä tietoa hankkeestamme sekä meneillään olevista ja tulevista tapahtumista ja koulutuksista . Facebook-ryhmässämme voit verkostoitua muiden kielirikasteisuudesta kiinnostuneiden henkilöiden kanssa sekä tutustua muihin kielirikasteisiin hankkeisiin. Tervetuloa mukaan!Logokisa_2