Tammelan koulun kielirikasteinen, monialainen opintokokonaisuus

Tammelan alakoulussa on alkanut tänä vuonna kolmansilla luokilla monialainen kokonaisuus nimeltään MOK3 Kielirikasteisuus! Tavoitteena on kielirikasteisuuden lisääminen ja tiedostaminen luokkien toimintaympäristöissä ja toiminnoissa sekä lähiympäristön kieliin, kulttuureihin ja ihmisiin tutustuminen. Mukana ovat kaikki kolmannet luokat ja heidän opettajansa.

Opintokokonaisuuden sisällöissä tutustutaan eri kulttuureihin ja kieliin omassa luokassa ja muissa kolmosluokissa. Vieraat kielet ovat vahvasti mukana luokkien eri toiminnoissa( en, sa, ra, ru, es ja oppilaiden omat kotikielet).

MOKissa on mukana runsaasti eri oppiaineita: äidinkieli, vieraat kielet, liikunta, kuvataide, musiikki, ympäristöoppi, käsityö ja S2.  Kielet jakautuvat eri kuukausille: syyskuu > ruotsi, lokakuu > englanti, marraskuu > saksa, joulukuu > ranska, tammikuu > espanja

Jokaisella opettajalla on oma roolinsa MOKissa! Tässä esimerkkejä suunnitelluista toiminnoista:

Luokanopettajat:

-keskustelua omassa luokassa lähiympäristön ihmistä, omasta perheestä ja sukulaisista, omasta kulttuurista.
-käytetään kieliä jokapäiväisessä toiminnassa säännöllisesti noin kolme viikkoa/kieli kerrallaan (tervehdykset, luokkatoimintofraasit ja kohteliaisuusfraasit, sanastoa (värit, numerot, viikonpäivät) leikkien ja laulaen)
Oppiaineissa:
-ympäristotieto (lipun tekeminen, maantuntemusta, kartta)
-musiikki (laulut eri kielillä)
-liikunta (leikit eri kielillä, pelit, värit, luonnossa)
-kuvaamataito: kuvataulut, jotka oppilaat toteuttavat
Kotikansainvälisyys:
-luokat vierailevat vieraskielisissä luokissa (webkamerat) tai niiden oppilaat vierailevat muutama kerrallaan suomiluokissa
Arviointi:
-itsearviointivihot (oppimistavoitteet ja niiden onnistuminen) kolme tähteä, mihin mennessä opin, mitä ja miten opin, mitä haluan oppia

Kieltenopettajat:
-harjoittelevat lauluja, leikkejä (tansseja) omilla kielten tunneillaan ra/sa/en
-tekevät tarvittavat sanastot luokanopettajille
-osallistuvat juhlien tekemiseen
-kertovat luokissa oman opetettavan kielensä kulttuurista, tavoista ja juhlista

S2-opettaja:
-Tervehdyksiä ja kohteliaisuussanoja sekä numerot yhdestä kolmeen oppilaiden omilla äidinkielillä. Keskustelua kulttuuriyhtäläisyyksistä ja -eroavaisuuksista (esim. juhlat, ruoka, koulu, kielenkäyttötavat).
-> Toiminta-aika syys-lokakuu. Oppilaat tuottavat esim. kuvatauluja (tervehdykset, lippu) luokkaan ja / tai kuvaavat omakieliset tervehdykset. Oppilaat esittelevät kotikieliään mahdollisuuksien mukaan lyhyesti ainakin omassa luokassa. En-luokalla S2-oppilaiden omien äidinkielten esittelyt korvaavat lokakuun englannin kielen osuuden.

Käsityönopettaja:
-kielet ovat esillä luokan ympäristössä

Päätöshuipentumana ovat juhlatilaisuudet:
-Esitetään opetellut laulut, tanssit ja leikit juhlassa, joka on suunnattu pienemmille (1-2 luokat ja eskarit).
-Kevätjuhlaesitys

Tammelan koulun MOK-hankkeesta raportoi Nina Pirttinokka.

Välineitä kielikasvatukseen yhdessä tehden – kielirikasteinen koulutuskokonaisuus työpareille.

Kielirikasteisen hankkeemme syksyn laajan kielikasvatuksen koulutuskokonaisuuden ohjelma on nyt julkistettu. Ilmoittautuminen tähän työparikoulutukseen on meneillään 26.9. saakka.

Tämä koulutuskokonaisuus on suunnattu sekä varhaiskasvatuksen opettajille/lastenhoitajille että perusopetuksen opettajille. Koulutuksessa saadaan eväitä kielirikasteiseen opetukseen ja toimintaan sekä kieli- ja globaalikasvatukseen. Koulutuksen aikana suunnitellaan ja toteutetaan työpareittain omaan päiväkotiin / kouluun kielirikasteinen toimintamalli, projekti tai monialainen opintokokonaisuus.

Lisätietoa koulutuksesta ja ilmiottautumislinkki löytyy blogin yläpalkista ”Koulutukset” otsikon alta.

Tervetuloa ja vinkkaa kaverillesikin!

OPSia kehiin! – kielenopettajien koulutuspäivä keräsi Vapriikin salin täyteen

OPSia kehiin2

Kielirikasteisen hankkeen syyslukukauden koulutukset starttasivat 1.9. kieltenopettajille suunnatulla ”OPSia kehiin!” -koulutuspäivällä. Paikalla oli noin 70 kielten opettajaa ja ammattilaista.

Päivä starttasi kielirikasteisella aamuherätyksellä, josta vastasi näyttelijä Tuija Vuolle kertomalla meille oman elämänsä kielten tarinan. Terhi Seinä Opetushallituksesta avasi meille tämän jälkeen kielikasvatuksen teemoja uudessa opetussuunnitelmassa. Kielet ovat kaikkialla koulussa, jokainen opettaja on omalla panoksellaan kielen opettaja. Kielet kuuluvat kaikille.

Tamperelaisten kieltenopettajien voimin jatkoimme uusien opetussuunnitelmien äärellä kielikohtaisissa työpajoissa. Yhdessä tutkien, pohtien ja ideoiden kävimme kuntakohtaisten kielten opetussuunnitelmien sisältöjä ja linjauksia läpi. Pienissä ryhmissä syntyi hyvää pohdintaa. Uusien opetussuunnitelmien rakennetta käytiin läpi mm. oheisen esityksen kautta:http://www.slideshare.net/tiinsari/englannin-opsia-kehiin

Tauon jälkeen saimme nauttia Tampereen yliopiston normaalikoulun musiikkiluokan upeista musiikkiesityksistä, joissa musiikki soi kielillä ja kulttuureilla höystettynä. Iltapäivän aikana saimme vielä aimo annoksen vinkkejä TVT-työkaluista kielten opetukseen Tiina Sarisalmen johdolla. Pääsimme myös draaman maailmaan itse osallistumalla Raquel Benmerguin kanssa. Päivän päätteeksi halukkaat pääsivät vielä tutustumaan Vapriikin Hurriganes-näyttelyyn ja sukeltamaan ”Remu-englannin” maailmaan.

Päivän anti oli monipuolinen ja innostava. Kiitos kouluttajillemme ja kiitos myös innokkaasti mukaan heittäytyneille kieltenopettajille! Koulutuspäivän esitykset tulevat lähiaikoina blogimme materiaalipankkiin.

OPSia kehiin3OPSia kehiin1