Tammelan koulun kielirikasteinen, monialainen opintokokonaisuus

Tammelan alakoulussa on alkanut tänä vuonna kolmansilla luokilla monialainen kokonaisuus nimeltään MOK3 Kielirikasteisuus! Tavoitteena on kielirikasteisuuden lisääminen ja tiedostaminen luokkien toimintaympäristöissä ja toiminnoissa sekä lähiympäristön kieliin, kulttuureihin ja ihmisiin tutustuminen. Mukana ovat kaikki kolmannet luokat ja heidän opettajansa.

Opintokokonaisuuden sisällöissä tutustutaan eri kulttuureihin ja kieliin omassa luokassa ja muissa kolmosluokissa. Vieraat kielet ovat vahvasti mukana luokkien eri toiminnoissa( en, sa, ra, ru, es ja oppilaiden omat kotikielet).

MOKissa on mukana runsaasti eri oppiaineita: äidinkieli, vieraat kielet, liikunta, kuvataide, musiikki, ympäristöoppi, käsityö ja S2.  Kielet jakautuvat eri kuukausille: syyskuu > ruotsi, lokakuu > englanti, marraskuu > saksa, joulukuu > ranska, tammikuu > espanja

Jokaisella opettajalla on oma roolinsa MOKissa! Tässä esimerkkejä suunnitelluista toiminnoista:

Luokanopettajat:

-keskustelua omassa luokassa lähiympäristön ihmistä, omasta perheestä ja sukulaisista, omasta kulttuurista.
-käytetään kieliä jokapäiväisessä toiminnassa säännöllisesti noin kolme viikkoa/kieli kerrallaan (tervehdykset, luokkatoimintofraasit ja kohteliaisuusfraasit, sanastoa (värit, numerot, viikonpäivät) leikkien ja laulaen)
Oppiaineissa:
-ympäristotieto (lipun tekeminen, maantuntemusta, kartta)
-musiikki (laulut eri kielillä)
-liikunta (leikit eri kielillä, pelit, värit, luonnossa)
-kuvaamataito: kuvataulut, jotka oppilaat toteuttavat
Kotikansainvälisyys:
-luokat vierailevat vieraskielisissä luokissa (webkamerat) tai niiden oppilaat vierailevat muutama kerrallaan suomiluokissa
Arviointi:
-itsearviointivihot (oppimistavoitteet ja niiden onnistuminen) kolme tähteä, mihin mennessä opin, mitä ja miten opin, mitä haluan oppia

Kieltenopettajat:
-harjoittelevat lauluja, leikkejä (tansseja) omilla kielten tunneillaan ra/sa/en
-tekevät tarvittavat sanastot luokanopettajille
-osallistuvat juhlien tekemiseen
-kertovat luokissa oman opetettavan kielensä kulttuurista, tavoista ja juhlista

S2-opettaja:
-Tervehdyksiä ja kohteliaisuussanoja sekä numerot yhdestä kolmeen oppilaiden omilla äidinkielillä. Keskustelua kulttuuriyhtäläisyyksistä ja -eroavaisuuksista (esim. juhlat, ruoka, koulu, kielenkäyttötavat).
-> Toiminta-aika syys-lokakuu. Oppilaat tuottavat esim. kuvatauluja (tervehdykset, lippu) luokkaan ja / tai kuvaavat omakieliset tervehdykset. Oppilaat esittelevät kotikieliään mahdollisuuksien mukaan lyhyesti ainakin omassa luokassa. En-luokalla S2-oppilaiden omien äidinkielten esittelyt korvaavat lokakuun englannin kielen osuuden.

Käsityönopettaja:
-kielet ovat esillä luokan ympäristössä

Päätöshuipentumana ovat juhlatilaisuudet:
-Esitetään opetellut laulut, tanssit ja leikit juhlassa, joka on suunnattu pienemmille (1-2 luokat ja eskarit).
-Kevätjuhlaesitys

Tammelan koulun MOK-hankkeesta raportoi Nina Pirttinokka.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *