Varhennetun kielenopetuksen kokeilu Tampereen kaupungin 1. ja 2. luokille lukuvuonna 2017 – 2018

Opetus- ja kulttuuriministeriön varhennetun kielenopetuksen kokeilun ja tätä kautta saadun avustuksen myötä päästään myös Tampereella aloittamaan varhennettua kielenopetusta esiopetusryhmissä sekä 1. ja 2.-luokilla lukuvuoden 2017 – 2018 alusta. Kokeilussa halutaan hyödyntää lapsen kielellisen herkkyysiän tarjoamia mahdollisuuksia kielenoppimisessa.  Tavoitteena on kehittää ja monipuolistaa kielenopetuksen menetelmiä, sisältöjä ja tarjontaa alueellinen tasapuolisuus huomioiden.

Tampereen kaupungin varhennetun kielenopetuksen kokeilu koostuu kahdesta kokonaisuudesta seuraavasti:

Esiopetusryhmille tarjottavaa kielisuihkutoimintaa kehitetään yhteistyössä Tampereen yliopiston kanssa. Viestintätieteiden tiedekunnassa on tarjolla lv. 2017 – 2018 varhennetun kielipedagogiikan 5 opintopisteen kokonaisuus. Kokonaisuuteen kuuluu myös käytännön harjoittelu Tampereen kaupungin esiopetusryhmien kielisuihkujen parissa.

Perusopetuksessa kielenopetusta varhennetaan kaikille 1. ja 2. luokille. Tämä varhennetun kielikasvatuksen monialainen oppimiskokonaisuus eli Kikatus toteutetaan koulujen oman A-kielten tarjonnan mukaan ja myös yhteistyössä koulupolun muiden koulujen kanssa. Lukuvuoden aikana tarjotaan kouluissa neljän jakson aikana neljän eri A-kielen Kikatus-kokonaisuus. Kikatus-tunneilla tutustutaan kieleen ja kulttuurin toiminnallisesti lapsen ikäkausi huomioiden. Pääpaino on suullisen kielitaidon harjoittamisessa. Kikatus-tuntien eli varhennetun kielikasvatuksen tehtävänä on herättää oppilaan kiinnostus vieraita kieliä ja kulttuureita kohtaan ja edistää monikielisen ja monialaisen kompetenssin vahvistumista ikäkauteen sopivia toimintatapoja käyttäen. Oppilasta tuetaan tulemaan tietoiseksi itsestään kielenkäyttäjänä ja rakentamaan omaa kielellistä ja kulttuurista identiteettiä. Oppiminen ja sen arviointi perustuu kannustavaan ja rakentavaan palautteeseen, jolla vahvistetaan oppilaan kielellistä itsetuntoa ja innostusta kielenoppimiseen.

Koulutusta Tampereen kaupungin Kikatus-tunteja pitäville opettajile

Hei!

Kieliä kehiin! -hanke järjestää koulutusiltapäivän Tampereen kaupungin KIKAtus-tunteja pitäville opettajille  10.5.2017 klo 12 – 15:30.  Koulutusiltapäivä pidetään Museokeskus Vapriikin tiloissa, Alaverstaanraitti 5. Tilaisuutemme alkaa lounaalla Vapriikissa klo 12 alkaen. Koulutuspäivämme varsinainen ohjelma alkaa lounaan jälkeen klo 13:00 Vapriikin toisen kerroksen luentotilassa. Päivän ohjelma on nähtävissä Koulutukset-palkin alla.

Kikatus-tuntien toinen suunnitteluiltapäivä pidetään 11.8.2017 klo 12:15 – 15:30 Monitoimitalolla, 4. kerroksen Wivi Lönn-tilassa. Osoite on Satakunnankatu 13. Päivän ohjelma on nähtävissä Koulutukset-palkin alla.

 

Zodiakin TALK-hankkeen videot julkaistu

Zodiakin TALK-hankkeen videot on julkaistu sivustolla  https://t.co/njF5EHKbo5 Videoilla on katsottavissa myös Tampereen koulutuspäivämme harjoitteita. Vinkit sopivat hyvin kielirikasteiseen toimintaan ja toiminnalliseen kielenopetukseen niin varhaiskasvatuksessa kuin perusopetuksessa. Liikettä kieliin!

 

 

Arviointi osana kielenopetusta ja kielenoppimista

Tervetuloa saamaan uusia virikkeitä arviointiin osana omaa kielenopetusta!

Kieliä kehiin! -hanke järjestää täydennyskoultuspäivän kielenopettajille 7.4.2017 klo 10:00-15:30. Koulutuspäivä pidetään Museokeskus Vapriikissa, Alaverstaanraitti 5.

Ohjelma on nähtävissä otsikon koulutukset alla. Koulutuspäivä on maksuton.

Ilmoittauduthan viimeistään 4.4. mennessä e-lomakkeella: https://palvelut2.tampere.fi/e3/lomakkeet/13675/lomake.html

 Tervetuloa!

Eväitä kielikasvatukseen ja kielirikasteiseen toimintaan omassa päiväkodissa – koulutusiltapäivä tamperelaiselle varhaiskasvatuksen henkilöstölle

Eväitä kielikasvatukseen ja kielirikasteiseen toimintaan omassa päiväkodissa

Varhaiskasvatuksen työpajakoulutusiltapäivät Monitoimitalolla (Satakunnankatu 13)

  • tiistaina 4.4. klo 13 – 16, tilat: Wivi Lönn ja Stenvall
  • tiistaina 18.4. klo 13 – 16, tilat: Stenvall ja Strömmer

Molemmat tilaisuudet ovat saman sisältöisiä; voit ilmoittautua itsellesi sopivaan työpajaan. Päiväkodeista toivotaan vähintään 1-2 henkilön osallistumista työpajakoulutukseen.Koulutuspäivän aikana saamme eväitä kieli- ja globaalikasvatukseen kahdessa työpajassa.

  • Maailmankoulun työpajassa mietimme uuden VASUn arvojen jalkauttamista arkeen globaali- ja kielikasvatuksen keinoin. Pienryhmissä suunnittelemme ja kokeilemme harjoitteita, jotka on helppo ottaa käyttöön omaan työhön.
  • Kielirikasteisessa työpajassa tutustumme kielikasvatuksen mahdollisuuksiin päiväkodissa sekä suunnittelemme pienryhmissä kielirikasteisia aktiviteetteja omaan työhön. Työpajassa jaetaan Kieliä kehiin! -hankkeen kielipussi päiväkodin oman kielirikasteisen toiminnan tueksi..

Tervetuloa!

Ilmoittaudu työpajakoulutuksiin e-lomakkeella viim. viikkoa ennen koulutuspäivää e-lomakkeella: https://palvelut2.tampere.fi/e3/lomakkeet/12562/lomake.html

Zodiakin työpajat – kieliä liikunnan keinoin

Tervetuloa saamaan uusia virikkeitä toiminnalliseen kielikasvatukseen ja kielenopetukseen liikunnan ja tanssin avulla Zodiakin työpajassa!

 Kieliä kehiin! -hanke järjestää 20.3. kaksi Zodiakin työpajaa, jotka ovat suunnattu sekä perusopetuksen kielenopettajille että varhaiskasvatuksen opetushenkilöstölle. Työpajat pidetään Tampereen kaupungin kasvatus- ja opetuspalveluiden nykyisissä tiloissa, Voimakatu 11:n 3. kerroksen monitoimitilassa. Työpajoja on kaksi; ensimmäinen on klo 9:30 – 12 ja toinen klo 13:00 – 15:30.

 Koulutus on maksuton. Kumpaankin työpajaan mahtuu 20 ensin ilmoittautunutta. Ilmoittauduthan e-lomakkeella 17.3. mennessä!

 Linkki e-lomakkeelle: https://palvelut2.tampere.fi/e3/lomakkeet/13000/lomake.html

Teemaopinnot ja toiminnalliset työtavat kielenopetuksessa -koulutustilaisuus 28.10. ja 25.11.

Teemaopinnot ja toiminnalliset työtavat kielen opetuksessa – miten ja miksi?Eväitä kielten opetutukseen uudessa opetussuunnitelmassa.

Nyt olisi tilaisuus päästä päivittämään omaa, toiminnallisten työtapojen osaamista kielen opetuksessa ja suunnitella opetusta omien, käytössä olevien oppimateriaalien pohjalle. 

Koulutuspäivä on suunnattu kaikille perusopetuksen kielen opettajille. Päivän aikana työskentelemme käytännönläheisesti teemaopetuksen parissa. Opimme, miten ja miksi monialaisia opintokokonaisuuksia voidaan hyödyntää kielten opetuksessa. Tuotamme omaan opetukseen soveltuvia teemaopetuksen tehtäviä; mm. sanastotehtäviä, suullisia harjoitteita, erilaisia tekstiaktiviteetteja ja tutustumme myös videoiden käyttöön opetuksessa.

Samansisältöisiä koulutustilaisuuksia pidetään kaksi. Ensimmäinen tilaisuus on perjantaina 28.10. klo 9-15:30 ja toinen tilaisuus on perjantaina 25.11. klo 9-15:30. Molemmat tilaisuudet pidetään Tampereen kaupungin varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tiloissa Voimakatu 11:ssä 3. kerroksen salissa. Koulutuspäivä on maksuton. Koulutuspäivän aikana tarjotaan lounas ja päiväkahvit. Kouluttajana toimii FT Nina Niemelä, ruotsin kielen yliopisto-opettaja Tampereen teknillisen yliopiston kielikeskuksesta. Molempiin koulutuksiin mahtuu 20 kielenopettajaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Myös ei-tamperelaiset kieltenopettajat ovat lämpimästi tervetulleita!

Lähetäthän 17.10. (1.tilaisuus) tai 14.11. (2.tilaisuus)  mennessä käytössäsi olevaa kielen opetusmateriaalia kouluttajallemme sähköpostiosoitteeseen nina.niemela@tut.fi. Materiaali voi olla esimerkiksi sanalista, kopio tekstistä, suullinen harjoitus tai videolinkki. Päivän aikana työskennellään omien materiaalien pohjalta muokatessamme uusia toiminnallisia harjoitteita.

 

Ilmoittaudu 17.10 (1. tilaisuus)  tai  14.11. (2. tilaisuus)  mennessä e-lomakkeella:

https://palvelut2.tampere.fi/e3/lomakkeet/12658/lomake.html

Tammelan koulun kielirikasteinen, monialainen opintokokonaisuus

Tammelan alakoulussa on alkanut tänä vuonna kolmansilla luokilla monialainen kokonaisuus nimeltään MOK3 Kielirikasteisuus! Tavoitteena on kielirikasteisuuden lisääminen ja tiedostaminen luokkien toimintaympäristöissä ja toiminnoissa sekä lähiympäristön kieliin, kulttuureihin ja ihmisiin tutustuminen. Mukana ovat kaikki kolmannet luokat ja heidän opettajansa.

Opintokokonaisuuden sisällöissä tutustutaan eri kulttuureihin ja kieliin omassa luokassa ja muissa kolmosluokissa. Vieraat kielet ovat vahvasti mukana luokkien eri toiminnoissa( en, sa, ra, ru, es ja oppilaiden omat kotikielet).

MOKissa on mukana runsaasti eri oppiaineita: äidinkieli, vieraat kielet, liikunta, kuvataide, musiikki, ympäristöoppi, käsityö ja S2.  Kielet jakautuvat eri kuukausille: syyskuu > ruotsi, lokakuu > englanti, marraskuu > saksa, joulukuu > ranska, tammikuu > espanja

Jokaisella opettajalla on oma roolinsa MOKissa! Tässä esimerkkejä suunnitelluista toiminnoista:

Luokanopettajat:

-keskustelua omassa luokassa lähiympäristön ihmistä, omasta perheestä ja sukulaisista, omasta kulttuurista.
-käytetään kieliä jokapäiväisessä toiminnassa säännöllisesti noin kolme viikkoa/kieli kerrallaan (tervehdykset, luokkatoimintofraasit ja kohteliaisuusfraasit, sanastoa (värit, numerot, viikonpäivät) leikkien ja laulaen)
Oppiaineissa:
-ympäristotieto (lipun tekeminen, maantuntemusta, kartta)
-musiikki (laulut eri kielillä)
-liikunta (leikit eri kielillä, pelit, värit, luonnossa)
-kuvaamataito: kuvataulut, jotka oppilaat toteuttavat
Kotikansainvälisyys:
-luokat vierailevat vieraskielisissä luokissa (webkamerat) tai niiden oppilaat vierailevat muutama kerrallaan suomiluokissa
Arviointi:
-itsearviointivihot (oppimistavoitteet ja niiden onnistuminen) kolme tähteä, mihin mennessä opin, mitä ja miten opin, mitä haluan oppia

Kieltenopettajat:
-harjoittelevat lauluja, leikkejä (tansseja) omilla kielten tunneillaan ra/sa/en
-tekevät tarvittavat sanastot luokanopettajille
-osallistuvat juhlien tekemiseen
-kertovat luokissa oman opetettavan kielensä kulttuurista, tavoista ja juhlista

S2-opettaja:
-Tervehdyksiä ja kohteliaisuussanoja sekä numerot yhdestä kolmeen oppilaiden omilla äidinkielillä. Keskustelua kulttuuriyhtäläisyyksistä ja -eroavaisuuksista (esim. juhlat, ruoka, koulu, kielenkäyttötavat).
-> Toiminta-aika syys-lokakuu. Oppilaat tuottavat esim. kuvatauluja (tervehdykset, lippu) luokkaan ja / tai kuvaavat omakieliset tervehdykset. Oppilaat esittelevät kotikieliään mahdollisuuksien mukaan lyhyesti ainakin omassa luokassa. En-luokalla S2-oppilaiden omien äidinkielten esittelyt korvaavat lokakuun englannin kielen osuuden.

Käsityönopettaja:
-kielet ovat esillä luokan ympäristössä

Päätöshuipentumana ovat juhlatilaisuudet:
-Esitetään opetellut laulut, tanssit ja leikit juhlassa, joka on suunnattu pienemmille (1-2 luokat ja eskarit).
-Kevätjuhlaesitys

Tammelan koulun MOK-hankkeesta raportoi Nina Pirttinokka.

Välineitä kielikasvatukseen yhdessä tehden – kielirikasteinen koulutuskokonaisuus työpareille.

Kielirikasteisen hankkeemme syksyn laajan kielikasvatuksen koulutuskokonaisuuden ohjelma on nyt julkistettu. Ilmoittautuminen tähän työparikoulutukseen on meneillään 26.9. saakka.

Tämä koulutuskokonaisuus on suunnattu sekä varhaiskasvatuksen opettajille/lastenhoitajille että perusopetuksen opettajille. Koulutuksessa saadaan eväitä kielirikasteiseen opetukseen ja toimintaan sekä kieli- ja globaalikasvatukseen. Koulutuksen aikana suunnitellaan ja toteutetaan työpareittain omaan päiväkotiin / kouluun kielirikasteinen toimintamalli, projekti tai monialainen opintokokonaisuus.

Lisätietoa koulutuksesta ja ilmiottautumislinkki löytyy blogin yläpalkista ”Koulutukset” otsikon alta.

Tervetuloa ja vinkkaa kaverillesikin!